شومیزوبلوزسایزبزرگ

شومیزوبلوزسایزبزرگ

(نمایش1 – 12 محصول از 15 محصول)

نمایش:

بلوز آستین دانتل سایز بزرگ

نکات مهم

کد: 11892

جنس:نخ پنبه اعلا و دانتل اعلا

 5x-4x :سایز 3x-2x : سایز #
120-130 110-120 دورسینه
110-120 100-110 دورکمر
120-130 110-120 دور باسن
54-60 50-54 دور بازو
70 70 قدآستین
75 75 قدبلوز

بلوز آستین دانتل مجلسی سایز بزرگ

نکات مهم

کد:1_11892

جنس:نخ پنبه اعلا و دانتل اعلا

 5x-4x :سایز

3x-2x : سایز

#

120-130

110-120

دورسینه

110-120

100-110

دورکمر

120-130

110-120

دور باسن

54-60

50-54

دور بازو

70

70

قدآستین

75

75

قدبلوز

بلوز آستین دانتل مجلسی سایز بزرگ

نکات مهم

کد:1_11892

جنس:نخ پنبه اعلا و دانتل اعلا

 5x-4x :سایز

3x-2x : سایز

#

120-130

110-120

دورسینه

110-120

100-110

دورکمر

120-130

110-120

دور باسن

54-60

50-54

دور بازو

70

70

قدآستین

75

75

قدبلوز

بلوز آستین دانتل مجلسی سایز بزرگ

نکات مهم

کد:3_11892

جنس:نخ پنبه اعلا و دانتل اعلا

 5x-4x :سایز

3x-2x : سایز

#

120-130

110-120

دورسینه

110-120

100-110

دورکمر

120-130

110-120

دور باسن

54-60

50-54

دور بازو

70

70

قدآستین

75

75

قدبلوز

بلوز آستین دانتل مجلسی سایز بزرگ

نکات مهم

کد:5_11892

جنس:نخ پنبه اعلا و دانتل اعلا

 5x-4x :سایز

3x-2x : سایز

#

120-130

110-120

دورسینه

110-120

100-110

دورکمر

120-130

110-120

دور باسن

54-60

50-54

دور بازو

70

70

قدآستین

75

75

قدبلوز

بلوز مجلسی سرشانه اپن سایزبزرگ

نکات مهم

کد : 1178

جنس :کرپ پفکی وفلامنت

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز xl : سایز #
120-130 110-120 100-110 دورسینه
115-125 105-115 95-105 دورکمر
120-130 110-120 100-110 دور باسن
48-52 44-48 40-44 دوربازو
75 75 75 قدبلوز

بلوز مجلسی یقه کرواتی سایزبزرگ

نکات مهم

کد:11360

جنس : جودن کشی با دانتل اعلا

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز #
120-130 110-120 دورسینه
115-125 105-115 دورکمر
125-135 115-125 دور باسن
48-52 44-48 دوربازو
65 65 قدآستین
68 68 قدبلوز

بلوز مجلسی یقه کرواتی سایزبزرگ

نکات مهم

کد:11360

جنس : جودن کشی با دانتل اعلا

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز #
120-130 110-120 دورسینه
115-125 105-115 دورکمر
125-135 115-125 دور باسن
48-52 44-48 دوربازو
65 65 قدآستین
68 68 قدبلوز

بلوز مجلسی یقه گتدار دخترانه سایزبزرگ

نکات مهم

کد: 11540

جنس: ابروبادی

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز #
130-140 120-130 دورسینه
120-130 110-120 دورکمر
130-140 120-130 دور باسن
54-60 48-54 دوربازو
80 80 قدبلوز

بلوز مجلسی یقه گتدار دخترانه سایزبزرگ

نکات مهم

کد: 11539

جنس: ابروبادی

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز #
130-140 120-130 دورسینه
120-130 110-120 دورکمر
130-140 120-130 دور باسن
54-60 48-54 دوربازو
80 80 قدبلوز

تیشرت فانتزی دخترانه سایزبزرگ

نکات مهم

کد:11806

جنس :سوپرنخ پنبه اعلاء دورو

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز #
120-130 110-120 دورسینه
110-120 100-110 دورکمر
120-130 110-120 دور باسن
44-48 40-44 دوربازو
26 26 قدآستین
65 65 قدبلوز

تیشرت مجلسی فانتزی دخترانه سایزبزرگ

نکات مهم

کد:11467

جنس : ابروبادی وارداتی اعلاء

 4x-5x :سایز 2x-3x : سایز #
120-130 110-120 دورسینه
115-125 105-115 دورکمر
125-135 115-125 دور باسن
44-48 40-44 دوربازو
24 24 قدآستین
76 76 قدبلوز
اسکرول به بالا
بسته
بسته
فروشگاه
فیلتر
0 علاقه مندیها
0 سبد خرید
بسته

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping